BẠN LÊ YẾN THANH LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ HIỆN ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP