Các trường đại học khoa học ứng dụng tại Hà Lan

Đăng bởi Havetco vào lúc 26/12/2016

Các trường đại học khoa học ứng dụng (tiếng Hà Lan là: 'hogescholen') có các chương trình học tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn.

Có được những trải nghiệm làm việc thực tế thông qua các đợt thực tập là một phần quan trọng trong các chương trình học nghiệp vụ của các tổ chức giáo dục này. Các trường đại học khoa học ứng dụng lớn có thể tuyển sinh từ 20,000 đến 40,000 sinh viên. Tổng cộng có tới 416,000 sinh viên đăng ký vào học các chương trình học chuyên ngành.

Thời gian học

  • Bằng thạc sĩ (M): 1-2 năm
  • Bằng cử nhân (B): 4 năm

Các trường đại học khoa học ứng dụng có các khóa học ngắn hạn và các chương trình cấp chứng chỉ quốc tế

Trường Nghệ thuật Amsterdam

Học viện Nghệ thuật ArtEZ

Avans Hogeschool, Đại học Khoa học Ứng dụng

Trường Dòng Thần học Azusa

Trường Kinh doanh Hà Lan

Trường Kinh doanh Notenboom

Đại học Thiên Chúa Giáo Ede

Đại học Nghệ thuật Codarts

Học viện Thiết kế Eindhoven

Đại học Driestar

Trường Kinh doanh EuroPort

Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys

Đại học Hàng hải Hà Lan / Quỹ Tập đoàn STC

Học viện Gerrit Rietveld

Đại học Khoa học Ứng dụng HAN

Đại học Hanze Groningen, Đại học Khoa học Ứng dụng

HAS Den Bosch

Đại học Edith Stein

Đại học Leiden, Đại học Khoa học Ứng dụng

Đại học Amsterdam

Đại học Khoa học Ứng dụng HU Utrecht

Đại học Khoa học Ứng dụng HZ

Đại học Quản trị Dịch vụ du lịch The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng INHOLLAND

Học viện Đào tạo Giáo viên Katholieke Pabo Zwolle

Đại học Kinh Doanh Nyenrode

Đại học Khoa học Ứng dụng NHL

Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda

Đại học Khoa học Ứng dụng Gereformeerde

Đại học Khoa học Ứng dụng Rotterdam

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion

Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden

Đại học Khoa học Ứng dụng Webster

Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Eindhoven (TU/e)

Trường Nghệ thuật Utrecht (HKU)

Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein

Đại học Khoa học Ứng dụng Vilentum

Đại học Khoa học Ứng dụng Windersheim

Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg

Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục