CÁC TRƯỜNG DU HỌC CANADA

Trường Cao đẳng George Brown

George Brown College là một trong những trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tỉnh Ontario, được chính phủ công nhận từ năm 1967. George Brown hiện...

Xem thêm

Upper Canada District Board (UCDSB)

Upper Canada District School Board (UCDSB) là hội đồng giáo dục công lập đa dạng, nằm ở phía đông Ontario. Tổng diện tích trường lên tới 12,000 m2, bao...

Xem thêm
0989055798