CHÚC MỪNG BẠN NGUYỄN HỮU ĐỨC ĐẠT VISA CANADA

Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐỨC

Ngành học: Petroleum Engineering Technology

Trường: Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) -

             Canada

 

 

Bạn Nguyễn Hữu Đức cựu học sinh trường Quốc học Huế, bạn đạt kết quả IELTS 6.0 và sang học chương trình tiếng Anh trong 1 năm và sau đó tiếp tục học ngành Công nghệ kỹ thuật dầu khí tại Đại học Southern Alberta of Technology (SAIT) tại Canada.

HAVETCO chúc Nguyễn Hữu Đức thành công!

Bình luận của bạn:

0989055798