DELF hay Diplôme d'études en langue française (Chứng chỉ tiếng Pháp cơ sở) là một hệ thống chứng chỉ kiểm tra khả năng Pháp ngữ của những người sử dụng tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ. Bài thi được điều hành bởi CIEP (Trung tâm Sư phạm Quốc tế) trực thuộc Bộ Giáo dục Pháp. Trên thế giới có khoảng 900 trường được công nhận cấp chứng chỉ này tại 154 quốc gia (kể cả Pháp).

DELF bao gồm bốn chứng chỉ tương ứng với bốn cấp độ đầu tiên của CEFR (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu): A1, A2, B1 và B2. Trên các cấp độ này là cấp độ C1 và C2 (Proficient user - Sử dụng thành thạo) sẽ được đánh giá bởi bài thi DALF. Bài thi DELF có ba hình thức thi:

  • "DELF Prim" cho học sinh tiểu học từ 8 đến 12 tuổi (chỉ có cấp độ A1)
  • "DELF Junior et Scolaire" cho học sinh trung học từ 12 đến 16 tuổi
  • "DELF Tous Publics" cho các đối tượng còn lại (người lớn)

Các hình thức thi này có giá trị như nhau và cùng được cấp chung một loại chứng chỉ tương ứng với từng trình độ. Điều khác biệt duy nhất là tài liệu và chủ đề thay đổi để phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên ở hai hình thức đầu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục