Du học Pháp bằng tiếng Anh

Học luật tại đại học tổng hợp Pantheon-Assas (Paris 2)

Thành lập năm 1970, đại học tổng hợp Pantheon-Assas (Paris 2) được kế thừa từ khoa luật và khoa học xã hội Paris cũ từ thế...

Xem thêm

Trường thương mại Paris school of Business

Được thành lập vào năm 1974, PSB Paris school of Business là trường lớn về quản trị ở châu Âu kết hợp yêu cầu học thuật, hợp tác quốc...

Xem thêm
0962730077