HAVETCO làm việc với các đại trường THCS và THPT New Zealand

Sáng 10/04/2018 HAVETCO đã có buổi làm việc với đại diện trường: 

1. Auckland Normal Intermediate (dành cho học sinh từ 10-14 tuổi) 

2. Auckland Grammar School (dành cho học sinh từ 13-18 tuổi)

 

Bình luận của bạn:

0989055798