Học Thạc sĩ thiết kế thời trang tại RMIT - Úc

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qPiB4V2KUF4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

0989055798