KẾT QUẢ IELTS CỦA PHẠM THỊ QUỲNH ANH TRONG 3 THÁNG HỌC TẠI HAVETCO