Thành tích học tập của sinh viên Hoàng Nguyễn Minh Quang tại Holly Trinitry High School - Chúc mừng em đạt 4 huân chương giải nhất khối cho các bộ môn tiếng Anh, kinh doanh, tôn giáo và Hóa.

Bình luận của bạn:

0989055798