Thông tin học bổng

ĐH New Hampshire cấp học bổng 10% cho học sinh nhập học kỳ mùa xuân 2015

Hạn cuối xét học bổng ngày 12/12/2014 Yêu cầu xét học bổng Học sinh tốt nghiệp THPT có điểm GPA>7.0 Ielts 6.0 hoặc toefl tương đương...

Xem thêm
0989055798