HỆ THỐNG TRƯỜNG LỚN THUỘC TẬP ĐOÀN INSEEC

Viện quốc gia cao cấp nghiên cứu kinh tế & thương mại (INSEEC) là Trường lớn được thành lập năm 1975 ở Bordeaux, sau đó thành lập thêm cơ sở ở Paris (1983)... Hiện nay INSEEC có các cơ sở ở Chicago, Sanfrancisco, London, Paris, Lyon, Chambéry, Monaco, Geneva, Shanghai và Bordeaux.. Trường có tất cả gần 15000 sinh viên theo học, trong đó 22% là du học sinh.
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Chương trình đào tạo Cử nhân:

* Ngành Marketing, Business, Management:

- Thời gian học: 3 năm, tại campus Chambéry, khai giảng tháng 10

- Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

- Học phí: 6.990 Euro/năm

+ Kỳ 2 của năm thứ 3, học sinh có thể lựa chọn hình thức thực tập hoặc học 1 kỳ ở các campus quốc tế với điều kiện học sinh đạt 30 tín chỉ

* Ngành thương mại quốc tế

-  Thời gian học: 1 năm, tại campus Chambéry, khai giảng tháng 10

- Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

- Học phí: 7,300 Euro/năm

* Chương trình cử nhân INSEEC:

- Thời gian: 3 năm, học tại Paris, hoặc London, hoặc San Francisco, khai giảng tháng 9 và tháng 2

- Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp, hoặc Anh: năm thứ nhất học sinh học các chương trình dự bị, các khái niệm chung về môi trường xung quanh, năm thứ 2 học sinh có kiến thức cơ bản về quản trị, marketing, quản lý và ngôn ngữ, năm thứ 3 phụ thuộc vào thế mạnh học sinh sẽ đăng ký chuyên ngành cơ bản.

+ Có ít nhất 10 tháng  thực tập

* Cử nhân BBA America

- Thời  gian học: 4 năm,  tại Campus Paris, London và San Francisco, khai giảng tháng 9 và tháng 2

- Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

2. Chương trình sau đại học

MSc/MBA in Management & Finance (International Business, Finance, Capital MBA, International Purchasing, Tourism Marketing & Management)

+ Thời gian học: 1 năm, 6 tháng thực tập, khai giảng tháng 10, tháng 2, chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh

- MSc/MBA in Luxury & Wine (Fashion Marketing, Design & brand strategies, Luxury Brand Management, Food & Wine)

+ Thời gian học: 1 năm, 6 tháng thực tập, chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc Pháp

Msc/MBA in Marketing, Communication & Digital

+ Thời gian học: 1 năm, 6 tháng thực tập, chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc Pháp

* Học sinh lựa chọn ngành học, nơi học. Khóa sau đại học thường kéo dài 1 năm, sinh viên sẽ theo học tại campus khoảng 5 tháng, 6 tháng còn lại sẽ đi thực tập tại nước ngoài hay tại trường là do sinh viên lựa chọn.

- Học phí : 7500 Euro

Bài viết tham khảo: 

->>Trường đại học Lille 1

->> Trường đại học Bordeaux

Hãy liên hệ với Công ty tư vấn du học HAVETCO  
Trụ sở chính: 277 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội 
Điện thoại:    04 37221674/ 37221141 / 38346785
Hotline:        0989055798
Email.:          dh.havetco@netnam.vn

 

0989055798