LỊCH THI TOPJ NĂM 2018

 

topj- edit

HAVETCO xin thông báo lịch thi TOPJ năm 2018 như sau: 

 

Ngày thi

Hạn nộp hồ sơ

Cấp độ thi

Lần 1

14/01/2018

20/11/2017 - 22/12/2017

SƠ CẤP

Lần 2

11/03/2018

15/01/2018 - 09/02/2018

SƠ - TRUNG CẤP

Lần 3

13/05/2018

19/03/2018 - 20/04/2018

SƠ - TRUNG - CAO CẤP

Lần 4

08/07/2018

21/05/2018 - 15/06/2018

SƠ CẤP

Lần 5

16/09/2018

30/07/2018 - 24/08/2018

SƠ - TRUNG CẤP

Lần 6

04/11/2018

24/09/2018 - 19/10/2018

SƠ - TRUNG - CAO CẤP

Bình luận của bạn:

0989055798