Danh sách các trường đại học ở Úc

Đăng bởi Havetco vào lúc 19/12/2016

Úc là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên và các nghiên cứu sinh Việt Nam. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia cung cấp nền giáo dục chất lượng ở mọi trình độ (phổ thông, đào tạo nghề, đại học và sau đại học, khóa học tiếng Anh và các khóa học ngắn hạn). 

 

Logo Trường Tên Trường Website

University of Melbourne

www.unimelb.edu.au

Australian National University

www.anu.edu.au

University of Sydney

www.sydney.edu.au

University of Queensland

www.uq.edu.au

University of New South Wales

www.unsw.edu.au

Monash University

www.monash.edu.au

University of Adelaide

www.adelaide.edu.au

James Cook

http://www.jcub.edu.au

University of Western Australia

www.uwa.edu.au

Macquarie University

www.mq.edu.au

Queensland University of Technology

www.qut.edu.au

The University of Newcastle

www.newcastle.edu.au

Murdoch University

www.murdoch.edu.au

University of South Australia

www.unisa.edu.au

University of Wollongong

www.uow.edu.au

Charles Darwin University

www.cdu.edu.au

Deakin University

www.deakin.edu.au

Flinders University

www.flinders.edu.au

University of Tasmania

www.utas.edu.au

University of Technology Sydney

www.uts.edu.au

Victorian Department of Education & Training

www.study.vic.gov.au

NSW Department of Education & Training

www.detinternational.nsw.edu.au

Training, International Unit Tasmania

http://www.get-tasmania.edu.au

Ozford College

www.ozford.edu.au

Phoenix Academy

http://www.phoenixela.com.au

Box Hill Institute of TAFE

www.bhtafe.edu.au

Chisholm Istitute of TAFE

http://www.chisholm.edu.au/

SIBT

www.sibt.nsw.edu.au

Kaplan Business School

http://www.kbs.edu.au

MIBT

www.mibt.vic.edu.au

ACN

www.auscampus.net/

ACL

www.acl.edu.au

PIBT

www.pibt.wa.edu.au

CIC

www.cic.wa.edu.au

QIBT

www.qibt.qld.edu.au

Eynesbury International

www.eynesbury.sa.edu.au

SAIBT

www.saibt.sa.edu.au

The South Australia Department of Education

http://www.decd.sa.gov.au/

Holmesglen Institute of TAFE

http://www.holmesglen.edu.au

Holmes Institute

http://holmes.edu.au

Canberra Institute of Technology

www.cit.act.edu.au

Education and Training International Western Australia

www.eti.wa.edu.au

Department of Educaton and Training - Northern Territory

www.det.nt.gov.au

Canning College

www.canningcollege.wa.edu.au

Tuart College

http://www.tuartcollege.wa.edu.au

ACT Department of Education and Training

www.det.act.gov.au

Bradford College

www.bradford.adelaide.edu.au

IIBIT-University of Ballarat

www.iibit.edu.au

Australia Institute of Commerce and Language

www.aicl.nsw.edu.au

Southbank Institute of Technology

www.sbi.net.au

Le Cordon Bleu

http://www.lecordonbleu.com.au/

Sarina Russo Australia

http://www.russo.qld.edu.au

Swinburne University of Technology

www.swinburne.edu.au

AMES International

www.ames.net.au

Central Queensland University

www.cqu.edu.au

Our Lady of the Sacred Heart College

www.olsh.sa.edu.au

Blackfriars Priory College

www.bps.sa.edu.au

Sacred Heart College Senior

www.shcs.sa.edu.au

Murdoch College

www.murdochcollege.wa.edu.au

Murdoch Institute of Technology

www.murdochinstitute.wa.edu.au

Sydney Campus of Curtin University of Technology

sydney.curtin.edu.au

Griffith University

www.griffith.edu.au/

La Trobe University

www.latrobe.edu.au/

 

Danh sách các trường trung học ở Úc

STT Tên trường Website 
1 TRINITY COLLEGE www.trinity.unimelb.edu.au 
2 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
3 VICTORIAN GOVERNMENT SCHOOLS www.study.vic.gov.au 
4 OXLEY COLLEGE www.oxley.vic.edu.au
5 WESTBOURNE GRAMMAR SCHOOL www.westbournegrammar.com 
6 CAREY BAPTIST GRAMMAR SCHOOL www.carey.com.au 
7 STOTT’S COLLEGE www.stotts.vic.edu.au 
8 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
9 PITT WATER HOUSE www.pittwaterhouse.com.au 
10 ST PHILIP’S CHRISTIAN COLLEGE www.spccinternational.com 
11 QUEENSLAND GOVERNMENT SCHOOLS www.eqi.com.au 
12 ST PAUL’S SCHOOL www.stpauls.qld.edu.au 
13 THE GLENNIE SCHOOL www.glennie.qld.edu.au 
14 HILLS EDUCATION www.hills.qld.edu.au 
15 CANNING COLLEGE www.canningcollege.wa.edu.au 
16 TUART COLLEGE www.tuartcollege.wa.edu.au 
17 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
18 MURDOCH COLLEGE www.murdochcollege.wa.edu.au 
19  BRAFORD COLLEGE www.bradford.adelaide.edu.au 
20 UNIVERSITY SENIOR COLLEGE www.usc.adelaide.edu.au 
21 SOUTH AUSTRALIA GOVERNMENT SCHOOLS www.decs.sa.gov.au 
22 IMMANUEL COLLEGE www.immanuel.sa.edu.au  
23 OUR LADY OF THE SACRED HEART COLLEGE www.olsh.sa.edu.au 
24 ST PAUL’S COLLEGE www.stpauls.sa.edu.au 
25 HUTCHINS SCHOOL www.hutchins.tas.edu.au 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục